Polska Izba Biznesu w Szkocji - PIBwS

Polska Izba Biznesu w Szkocji wspiera polskich biznesmenów

Polska Izba Biznesu w Szkocji
Poszukujesz polskiej firmy w Szkocji?


 Polska Izba Biznesu w Szkocji (Polish Business Chamber in Scotland Ltd) została założona, by wspomagać polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Szkocji, zarówno tę małą jak i dużą.

Dedykowana oferta rabatowa - na bieżąco poszerzana - jest jedną z wielu form wspierania członków zrzeszonych w Polskiej Izbie Biznesu w Szkocji.

Polska Izba Biznesu w Szkocji jest stałym uczestnikiem spotkań Ponadpartyjnej Grupy ds. Polski w Parlamencie Szkockim.


Informacje i Powiadomienia


Zakres naszej działalności stale się poszerza, zarówno w polskim jak i anglojęzycznym obszarze życia w Szkocji. 


Polski Biznes w Szkocji wspomagany przez Polską Izbę Biznesu w Szkocji (PIBwS)